Mediation

Algemeen

Bij velen blijkt het vermogen tot oplossen sterk aanwezig. Ook in zakelijke verhoudingen. Weer naar elkaar luisteren en met elkaar praten is de basis voor betrokkenen om zelf met oplossingen van conflicten te komen. Of beter, conflicten te voorkomen. Ik ondersteun graag bij het tot stand brengen van een veilige gesprekssituatie, waarin in openheid en vertrouwen zonder rechtzaak geschillen worden besproken en opgelost. Door betrokkenen zelf.

ArbMed (of MedArb)

Een mengvorm tussen Arbitration en Mediation. Als arbeidsrechtspecialist kan ik een goede inschatting maken over een verloop en uitkomst van een procedure over een arbeidsgeschil. Indien partijen bij arbeidsmediation er niet of niet volledig uitkomen, kan ik op hun verzoek mijn oordeel over een resterend twistpunt geven. Een gang naar de rechter kan dan alsnog worden voorkomen.

© Realisatie: WebShepherd