Advocatuur

Arbeidsrecht

Bekijk hieronder wat het zoal inhoudt of neem eens contact op om te bespreken of ik iets voor u kan betekenen. Ik ben VAAN-arbeidsrechtspecialist en help u graag.

Dit valt onder arbeidsrecht:

Als praten en samenwerken echt niet meer gaan, dan lijkt een ontslag onvermijdelijk. De weg begint met overleg en eindigt vaak met een beëindigingsovereenkomst. Lukt dat laatste niet dan rest een discussie bij de rechter. In beide gevallen zorg ik voor advies en ondersteuning. Voor werkgever en werknemer. Ook voor overheidsinstanties, scholen en ambtenaren.

Indien werkgevers geen eigen HR-organisatie hebben kan ik een reorganisatie van begin tot eind verzorgen of begeleiden. Grotere organisaties met een eigen HR-organisatie of juridische dienst vragen mij om op de stoel van UWV te zitten en een concept-ontslagaanvraag kritisch te beoordelen. Waar nodig wordt de aanvraag dan aangepast. Vaak blijkt meer mogelijk dan de werkgever zelf denkt. Interim-directeuren die snel moeten handelen doen graag een beroep op mij.

Soms gaat het op de werkvloer gruwelijk mis. Met betrokkenen probeer ik verdere schade te voorkomen of schade te compenseren.

Juist met het streven naar standaardisatie gaat het fout. De ene werknemer is de ander niet. En waar de één maximale gebondenheid wil, wenst de ander zoveel mogelijk vrijheid. Dan is misschien een ander samenwerkingscontract passender. Directeuren en managers die popelen om een nieuwe aan te gaan, willen van tevoren toch ingelicht worden over de mogelijkheden en gevolgen. Ik maak die inzichtelijk.

“Krijg ik wel genoeg betaald?” . “Betalen we niet teveel?”. “Geldt mijn concurrentiebeding nog?”. ”Hoe krijgen we die kandidaat binnen, ondanks concurrentiebeding?”. ”Geldt nu een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, of kunnen we nog een keer een contract voor bepaalde tijd aangaan?”. “Mogen wij eenzijdig de arbeidsvoorwaarden aanpassen?”. Zomaar wat vragen. Ik kan u helpen met het vinden van de antwoorden.

Ondernemingsraden zijn belangrijke overlegpartners voor een ondernemer. Belangrijke plannen moeten aan de Ondernemingsraad worden voorgelegd voor instemming of advies. Het is niet altijd duidelijk of de ondernemer die verplichting heeft. Soms schuurt dat en dreigt een impasse. Ik help zowel ondernemers als ondernemingsraden bij de bepaling van hun positie.

HR-teams en leidinggevenden praat ik graag bij over ontwikkelingen in het arbeidsrecht en over “do’s and dont’s”. “Hoe om te gaan met een disfunctionerende werknemer?” is een item, waarmee vaker wordt geworsteld.

© Realisatie: WebShepherd