Actueel

Opschorting loon vanwege Corona mag niet (zomaar)

Eind mei 2020 oordeelde de Kantonrechter te Amsterdam dat de Corona-crisis en de vaststaande beroerde financiële positie van de werkgever zwaarwegende en bijzondere omstandigheden zijn.

Toch vond de Kantonrechter dat de werkgever niet eenzijdig 50% van het salaris mocht opschorten, omdat de werknemer sterk afhankelijk was van zijn inkomen en niet duidelijk was of de werkgever later in staat zou zijn om het opgeschorte loon alsnog uit te betalen.

Misschien kan de werkgever met een iets minder ingrijpende opschorting, een garantstelling of borg, of een gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst alsnog zijn loonkosten wat drukken?

© Realisatie: WebShepherd